Vòng Lặp FOR WHILE | Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo | Python Cơ Bản #10

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Vòng Lặp FOR WHILE, cũng như cùng nhau viết Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Python nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 9):

GitHub Repo cho Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng AI:

File shape_predictor_68_face_landmarks.dat:

[0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
[1:20] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python
Step 1: Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code
Link:
Step 2: Hướng Dẫn Cài Đặt Python Interpreter (Trình Thông Dịch Python)
Link:
[1:30] Vòng Lặp For While trong Python
[6:30] Lập Trình Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng AI
[7:20] Cài Đặt Third-Party Modules trong Python thông qua Pip
[8:30] Viết Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Note 1: “python.linting.pylintArgs”: [“–generate-members”] Note 2:

————- ✪ About CodeXplore Channel ✪ ————
CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình [Coding] dành cho các bạn trẻ Việt Nam từ một cựu du học sinh Sing, hiện đang sống và làm việc tại Singapore.

Channel của mình sẽ focus vào các chủ đề sau:
► [Code] Full-Stack Web Development (HTML, CSS, JavaScript, Node JS và React JS) ☞ Future Projects: Deno
► [Code] Coding (Python & JavaScript) Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)

► [Xplore] Travel Vlog (Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch và trải nghiệm)

——————
✪ Business inquiries: codexplore.channel@gmail.com
✪ Subscribe:

➥ CodeXplore Social Links:
Fanpage:
Instagram:
GitHub:

———————————————-/————-
© Bản quyền thuộc về CodeXplore
© Copyright by CodeXplore ☞ Do not Reup

#ForWhile #FaceRecognition #TríTuệNhânTạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *