Tập Tành Lập Trình Game Space Invaders bằng Python

Cuối tuần rảnh rỗi ngồi code cái Game 2D Space Invaders bằng PyGame 🙂
Anh em có muốn mình làm video Hướng Dẫn về Lập Trình Game Space Invaders không ?
#shorts #python #pygame

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *