Tag Archives: vscode python

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python 👉 Trọn Bộ “Lập Trình Python Cơ Bản” Playlist: 0:00 – Intro 0:45 – Python là gì? Tại Sao Phải Học Lập Trình Python 4:15 – Tải và cài đặt VS Code 5:05 – Tải Python Extension trong VS Code 5:58 – Tải Python Interpreter […]

Lập Trình Hiệu Quả Với Visual Studio Code #VSCode

Lập Trình Hiệu Quả Với Visual Studio Code #vscode Visual Studio Code (VS Code) là một môi trường phát triển mã nguồn mở và miễn phí được phát triển bởi Microsoft. VS Code được thiết kế để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và các dự án phát triển phức tạp. Điểm mạnh của […]