Tag Archives: vs code

Hướng Dẫn Cài Đặt và Sử Dụng Visual Studio Code (VS Code) trên Windows và Mac

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu cách Cài Đặt và Sử Dụng Visual Studio Code (VS Code) trên Windows và Mac Visual Studio Code (VS Code hay VSC) là một trong những trình soạn thảo mã nguồn phổ biến nhất được sử dụng bởi các lập trình viên. Nhanh, nhẹ, […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình C/C++

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình C/C++ [0:50] Bước 1: Tải VSC [1:09] Bước 2: Tải extensions C/C++ và Code Runner [3:15] Bước 3: Viết chương trình C cơ bản “Hello World” [6:24] Bước 4: Viết chương trình C++ cơ bản “Add 2 numbers” [10:22] Cách dừng chương trình C/C++ bằng Stop […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình JavaScript

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code (VS Code) Lập Trình JavaScript [0:00] Giới thiệu [0:55] Cài đặt Visual Studio Code trên Mac và Windows [1:30] Cài đặt Node JS [3:30] Cài đặt Babel Extension trong VS Code [4:05] Viết và chạy Hello World – JavaScript code trong VS Code [6:15] Viết và chạy JavaScript […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python 👉 Trọn Bộ “Lập Trình Python Cơ Bản” Playlist: 0:00 – Intro 0:45 – Python là gì? Tại Sao Phải Học Lập Trình Python 4:15 – Tải và cài đặt VS Code 5:05 – Tải Python Extension trong VS Code 5:58 – Tải Python Interpreter […]

Trình Thông Dịch Python là gì ? Hướng Dẫn Cài Đặt Python 3 vs Python 2 | Lập Trình Python Cơ Bản #2

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Trình Thông Dịch Python là gì ? Python 3 và Python 2 khác nhau như thế nào? Hướng dẫn Cài Đặt Môi Trường Python 😉 [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:20] Giải thích Trình Thông Dịch Python (Python Interpreter) và […]

Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code

Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code Jupyter Notebook là một môi trường lập trình Python phổ biến cho Machine Learning và Data Science, cònVisual Studio Code là một trình biên tập mã mạnh mẽ và linh hoạt. Kết hợp cả hai, chúng ta có thể tận dụng tối đa […]

Lập Trình Hiệu Quả Với Visual Studio Code #VSCode

Lập Trình Hiệu Quả Với Visual Studio Code #vscode Visual Studio Code (VS Code) là một môi trường phát triển mã nguồn mở và miễn phí được phát triển bởi Microsoft. VS Code được thiết kế để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và các dự án phát triển phức tạp. Điểm mạnh của […]