Tag Archives: visual studio

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python 👉 Trọn Bộ “Lập Trình Python Cơ Bản” Playlist: 0:00 – Intro 0:45 – Python là gì? Tại Sao Phải Học Lập Trình Python 4:15 – Tải và cài đặt VS Code 5:05 – Tải Python Extension trong VS Code 5:58 – Tải Python Interpreter […]

Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code

Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code Jupyter Notebook là một môi trường lập trình Python phổ biến cho Machine Learning và Data Science, cònVisual Studio Code là một trình biên tập mã mạnh mẽ và linh hoạt. Kết hợp cả hai, chúng ta có thể tận dụng tối đa […]