Tag Archives: tự học matplotlib

Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib và Python” 🤩 ! ✪ Hướng Dẫn Setup Môi […]

Hướng Dẫn Làm Data Visualisation Project với Matlplotlib và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Học Lập Trình Python qua Project”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Làm Data Visualisation Project với Matlplotlib và Python” 🤩 ! ✪ Hướng Dẫn Setup Môi Trường Lập Trình Trí […]