Tag Archives: train mô hình máy học

Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt Đầu

Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt đầu Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt […]

Hướng Dẫn Train Mô Hình Máy Học Scikit Learn – Kaggle Project Titanic (Phần 4)

Hướng Dẫn Train Mô Hình Máy Học Scikit Learn – Kaggle Project Titanic (Phần 4) Trong video này, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Scikit Learn để xây dựng và đào tạo (train) mô hình machine learning (ML) cho project Titanic của Kaggle với các thuật toán ML phổ biến như […]