Tag Archives: train mô hình học máy

Hướng Dẫn Train Mô Hình Máy Học Scikit Learn – Kaggle Project Titanic (Phần 4)

Hướng Dẫn Train Mô Hình Máy Học Scikit Learn – Kaggle Project Titanic (Phần 4) Trong video này, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Scikit Learn để xây dựng và đào tạo (train) mô hình machine learning (ML) cho project Titanic của Kaggle với các thuật toán ML phổ biến như […]