Tag Archives: thư viện trong python

Hướng Dẫn Cài Đặt Conda Với Miniforge

Hướng Dẫn Cài Đặt Conda Với Miniforge Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt Conda với Miniforge, một công cụ quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm (software development) và khoa học dữ liệu (data science). Miniforge là một biến thể nhẹ của Miniconda với default […]