Tag Archives: tạo

Làm Quen với Pandas và DataFrame | Tự Học Data Science #1

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này là “Làm Quen vs Pandas và DataFrame” 🤩 ! Link Download Dataset trong Video: Data Science (hay còn gọi là Khoa học dữ liệu) trở […]

Giải thích Trí Tuệ Nhân Tạo #AI qua Giả Lập #Evolution

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn video Giải thích Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) qua Giả Lập Evolution 🤩 ! Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer […]

Hướng Dẫn Setup Môi Trường Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo | Cài Đặt Anaconda và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Setup Môi Trường Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo | Cài Đặt Anaconda và Python” 🤩 […]

Hướng Dẫn Setup Môi Trường Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo | Cài Đặt Anaconda và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Setup Môi Trường Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo | Cài Đặt Anaconda và Python” 🤩 […]

Hướng Dẫn Lập Trình Python Project SÁCH NÓI #AudioBook

Hello Diu Túp, hôm nay CodeXplore xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Học Lập Trình Python qua Project”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Lập Trình Python Project SÁCH NÓI” 🤩 ! Sách là một trong những kho tàng tri thức của nhân loại. […]

Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib và Python” 🤩 ! ✪ Hướng Dẫn Setup Môi […]

Hướng Dẫn Làm Data Visualisation Project với Matlplotlib và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Học Lập Trình Python qua Project”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Làm Data Visualisation Project với Matlplotlib và Python” 🤩 ! ✪ Hướng Dẫn Setup Môi Trường Lập Trình Trí […]

Hướng Dẫn Các Bước Tiền Xử Lý Dữ Liệu bằng Scikit-Learn

Hướng Dẫn Các Bước Tiền Xử Lý Dữ Liệu bằng Scikit-Learn Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Các Bước Tiền Xử Lý […]

Hướng Dẫn Cấu Trúc If Else trong Python bằng Game Đấm Lá Kéo

Hello Diu Túp, hôm nay CodeXplore xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Lập Trình Python Cơ Bản”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Cấu Trúc If Else trong Python bằng Game Đấm Lá Kéo” 🤩 ! Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu […]

Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python” 🤩 ! Seaborn là một trong những […]