Tag Archives: sử dụng seaborn

Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python” 🤩 ! Seaborn là một trong những […]

Hướng Dẫn Làm Data Visualisation Project với Seaborn và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Học Lập Trình Python qua Project”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Làm Data Visualisation Project với Seaborn và Python” 🤩 ! Seaborn là một trong những thư viện Python được […]