Tag Archives: requirement txt

Hướng Dẫn Sử Dụng Virtual Environment Trong Lập Trình Python

Hướng Dẫn Sử Dụng Virtual Environment Trong Lập Trình Python Virtual Environment (venv) trong Python là một môi trường ảo và cũng giống như máy ảo (virtual machine), nó cho phép bạn thoải mái cài đặt các phiên bản khác nhau với các packages của Python mà không sợ làm ảnh hưởng đến những dự án đang […]