Tag Archives: python tutorial

if __name__ == “__main__” là gì ? Cách Lập Trình Python CHUẨN | Lập Trình Python Cơ Bản #3

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu if __name__ == __main__ là gì ? Cũng như Cách Lập Trình Python CHUẨN nhé các bạn 🤩 [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:20] Biến đặc biệt __name__ là gì và cách Python xác định nó ? Biết giá trị […]

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất ⏱ Timestamps [00:00:00]: Giới Thiệu [00:01:08]: Trợ Lí Ảo Iron Man Friday [00:22:55]: Ứng dụng Google Dịch Link Các File cần dùng trong Google Dịch: [00:43:00]: Đồng hồ kỹ thuật số Tải Font trong đồng hồ kỹ thuật số : […]