Tag Archives: python tutorial for beginners

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất ⏱ Timestamps [00:00:00]: Giới Thiệu [00:01:08]: Trợ Lí Ảo Iron Man Friday [00:22:55]: Ứng dụng Google Dịch Link Các File cần dùng trong Google Dịch: [00:43:00]: Đồng hồ kỹ thuật số Tải Font trong đồng hồ kỹ thuật số : […]