Tag Archives: python project

if __name__ == “__main__” là gì ? Cách Lập Trình Python CHUẨN | Lập Trình Python Cơ Bản #3

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu if __name__ == __main__ là gì ? Cũng như Cách Lập Trình Python CHUẨN nhé các bạn 🤩 [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:20] Biến đặc biệt __name__ là gì và cách Python xác định nó ? Biết giá trị […]

Hướng Dẫn Lập Trình Python Project SÁCH NÓI #AudioBook

Hello Diu Túp, hôm nay CodeXplore xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Học Lập Trình Python qua Project”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Lập Trình Python Project SÁCH NÓI” 🤩 ! Sách là một trong những kho tàng tri thức của nhân loại. […]

Hướng Dẫn Làm Data Visualisation Project với Seaborn và Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Học Lập Trình Python qua Project”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Làm Data Visualisation Project với Seaborn và Python” 🤩 ! Seaborn là một trong những thư viện Python được […]