Tag Archives: python cơ bản

List, Hàm Enumerate và Các Hàm Xử Lý List Trong Python | Lập Trình Python Cơ Bản #7

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu List và Các Hàm Xử Lý List Trong Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 7): LeetCode – Valid Palindrome Solution: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:55] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual […]

Tìm hiểu về Hàm, *args và **kwargs trong Python | Lập Trình Python Cơ Bản #11

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hàm, cách truyền tham số dạng *args và **kwargs Trong Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 11): [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:30] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code […]

Tìm hiểu về Hàm, *args và **kwargs trong Python | Lập Trình Python Cơ Bản #11

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hàm, cách truyền tham số dạng *args và **kwargs Trong Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 11): [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:30] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code […]

Lập Trình Game Mario Bounty Hunter với Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình Game Mario Bounty Hunter với Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video: Link Tải các files Hình Ảnh và Âm Thanh của Video Lập Trình Game Mario Bounty Hunter: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 […]

Lập Trình Đồng Hồ Kỹ Thuật Số trong 5 PHÚT vs Python và Tkinter

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn Video của ngày hôm này đó là “Lập Trình Đồng Hồ Kỹ Thuật Số trong 5 PHÚT với Python và Tkinter” 🤩 ! Theo Phở Code: Tkinter là một gói trong Python có chứa module Tk hỗ trợ cho việc lập trình […]

Lập Trình Đồng Hồ Kỹ Thuật Số trong 5 PHÚT vs Python và Tkinter

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn Video của ngày hôm này đó là “Lập Trình Đồng Hồ Kỹ Thuật Số trong 5 PHÚT với Python và Tkinter” 🤩 ! Theo Phở Code: Tkinter là một gói trong Python có chứa module Tk hỗ trợ cho việc lập trình […]

Lập Trình Đồng Hồ Kỹ Thuật Số trong 5 PHÚT vs Python và Tkinter

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn Video của ngày hôm này đó là “Lập Trình Đồng Hồ Kỹ Thuật Số trong 5 PHÚT với Python và Tkinter” 🤩 ! Theo Phở Code: Tkinter là một gói trong Python có chứa module Tk hỗ trợ cho việc lập trình […]

Hướng Dẫn Cấu Trúc If Else trong Python bằng Game Đấm Lá Kéo

Hello Diu Túp, hôm nay CodeXplore xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Lập Trình Python Cơ Bản”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Cấu Trúc If Else trong Python bằng Game Đấm Lá Kéo” 🤩 ! Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu […]