Tag Archives: Phân Tích Khám Phá Dữ Liệu

Hướng Dẫn Exploratory Data Analysis – Phân Tích Khám Phá Dữ Liệu Kaggle Project Titanic (Phần 2)

Hướng Dẫn Exploratory Data Analysis – Phân Tích Khám Phá Dữ Liệu Kaggle Project Titanic (Phần 2) EDA (Exploratory Data Analysis – Phân tích Khám phá Dữ liệu) là một bước quan trọng trước khi làm bất kỳ một bài toán ML với dữ liệu dạng bảng nào. Bước EDA này giúp chúng ta có […]

Hướng Dẫn Feature Engineering & Data Wrangling – Kaggle Project Titanic (Phần 3)

Hướng Dẫn Feature Engineering & Data Wrangling – Kaggle Project Titanic (Phần 3) [0:00] Giới thiệu vể Feature Engineering và Data Wrangling [1:55] Hướng dẫn về Feature Engineering [4:48] Giới thiệu vể website Regex 101 để viết Regular Expression [28:30] Hướng dẫn về Data Wrangling [40:00] Hướng dẫn sử dụng Pipeline của Sklearn Jupyter Notebook: […]