Tag Archives: phần mềm

Lập Trình BOT Cập Nhật Dịch Covid-19 với Python trong 5 PHÚT

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình BOT Cập Nhật Dịch Covid-19 với Python trong 5 PHÚT nhé các bạn 🤩 ! [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [0:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Module Requests trong Python pip install requests [0:50] Hướng Dẫn Cài Đặt […]

Lập Trình Trợ Lý Ảo FRIDAY trong Iron Man với Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình Trợ Lý Ảo F.R.I.D.A.Y trong Iron Man với Python nhé các bạn 🤩 ! [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [0:05] Demo Trợ Lý Ảo F.R.I.D.A.Y [1:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Modules trong Python [2:15] Bắt Đầu Lập […]

Lập Trình Trợ Lý Ảo FRIDAY trong Iron Man với Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình Trợ Lý Ảo F.R.I.D.A.Y trong Iron Man với Python nhé các bạn 🤩 ! [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [0:05] Demo Trợ Lý Ảo F.R.I.D.A.Y [1:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Modules trong Python [2:15] Bắt Đầu Lập […]

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất ⏱ Timestamps [00:00:00]: Giới Thiệu [00:01:08]: Trợ Lí Ảo Iron Man Friday [00:22:55]: Ứng dụng Google Dịch Link Các File cần dùng trong Google Dịch: [00:43:00]: Đồng hồ kỹ thuật số Tải Font trong đồng hồ kỹ thuật số : […]