Tag Archives: multi-class

Lập Trình Deep Learning vs Tensorflow | Image Classification Project – TẬP 2

Lập Trình Deep Learning vs Tensorflow | Image Classification Project – TẬP 2 TensorFlow là một thư viện Deep learning được phát triển bởi Google và là một trong những thư viện phổ biến nhất để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm về AI. Trong video này, mình sẽ cũng các bạn sẽ […]

Lập Trình Deep Learning Cho Người Mới Bắt Đầu (Tensorflow)

Lập Trình Deep Learning Cho Người Mới Bắt Đầu (Tensorflow) TensorFlow là một thư viện Deep learning được phát triển bởi Google và là một trong những thư viện phổ biến nhất để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm về AI. Trong video này, mình sẽ cũng các bạn sẽ cùng nhau tìm […]

Lập Trình Deep Learning vs Tensorflow | Image Classification Project – TẬP 2

Lập Trình Deep Learning vs Tensorflow | Image Classification Project – TẬP 2 TensorFlow là một thư viện Deep learning được phát triển bởi Google và là một trong những thư viện phổ biến nhất để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm về AI. Trong video này, mình sẽ cũng các bạn sẽ […]

Lập Trình Deep Learning Cho Người Mới Bắt Đầu (Tensorflow)

Lập Trình Deep Learning Cho Người Mới Bắt Đầu (Tensorflow) TensorFlow là một thư viện Deep learning được phát triển bởi Google và là một trong những thư viện phổ biến nhất để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm về AI. Trong video này, mình sẽ cũng các bạn sẽ cùng nhau tìm […]