Tag Archives: machine learning cơ bản

Hướng Dẫn Thành Thạo NumPy | Tự Học Data Science #2

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này là “Hướng Dẫn Thành Thạo NumPy từ A đến Z” 🤩 ! NumPy (Numeric Python) là một thư viện toán học phổ biến và mạnh […]

Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt Đầu

Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt đầu Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt […]

Hướng Dẫn Exploratory Data Analysis – Phân Tích Khám Phá Dữ Liệu Kaggle Project Titanic (Phần 2)

Hướng Dẫn Exploratory Data Analysis – Phân Tích Khám Phá Dữ Liệu Kaggle Project Titanic (Phần 2) EDA (Exploratory Data Analysis – Phân tích Khám phá Dữ liệu) là một bước quan trọng trước khi làm bất kỳ một bài toán ML với dữ liệu dạng bảng nào. Bước EDA này giúp chúng ta có […]

Hướng Dẫn Feature Engineering & Data Wrangling – Kaggle Project Titanic (Phần 3)

Hướng Dẫn Feature Engineering & Data Wrangling – Kaggle Project Titanic (Phần 3) [0:00] Giới thiệu vể Feature Engineering và Data Wrangling [1:55] Hướng dẫn về Feature Engineering [4:48] Giới thiệu vể website Regex 101 để viết Regular Expression [28:30] Hướng dẫn về Data Wrangling [40:00] Hướng dẫn sử dụng Pipeline của Sklearn Jupyter Notebook: […]