Tag Archives: lap

Lộ Trình Tự Học Lập Trình PYTHON Cho Người Mới Bắt Đầu

Hello các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Python là gì? Cũng như Những Cơ hội Việc Làm nào khi Học Lập Trình Python nhé 😉 👉 Trọn Bộ “Lập Trình Python Cơ Bản” Playlist: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 😄 [1:20] Giải nghĩa Ngôn Ngữ Lập Trình (Programming Language) […]

Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video: Link Tải images file: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [0:36] Hướng Dẫn Cài Đặt cho Lập Trình Game với […]

Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video: Link Tải images file: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [0:36] Hướng Dẫn Cài Đặt cho Lập Trình Game với […]

Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video: Link Tải images file: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [0:36] Hướng Dẫn Cài Đặt cho Lập Trình Game với […]

Giải LeetCode #1446 – Consecutive Characters | Luyện Coding Interview

Làm sao để tạo hứng thú luyện tập code đây? Làm sao để qua được vòng phỏng vấn Lập Trình Coding Interview để có được vị trí Kỹ Sư Phần Mềm (Software Engineer) đáng mơ ước ? Hiểu được những băn khoăn đó, mình quyết định làm 1 Series “Giải LeetCode” nhằm giúp cho các […]

Lập Trình BOT Cập Nhật Dịch Covid-19 với Python trong 5 PHÚT

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình BOT Cập Nhật Dịch Covid-19 với Python trong 5 PHÚT nhé các bạn 🤩 ! [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [0:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Module Requests trong Python pip install requests [0:50] Hướng Dẫn Cài Đặt […]

Hướng Dẫn Chuyển File Python .PY sang .EXE

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hướng Dẫn Chuyển File Python .PY sang .EXE nhé các bạn 🤩 ! Toàn bộ Series “Học Lập Trình Python qua Projects”: Bước 1: Cài đặt Python 3.6 trở lên Bước 2: Cài đặt cx_Freeze (mở dấu nhắc lệnh và gõ pip install […]

Hướng Dẫn Chuyển File Python .PY sang .EXE

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hướng Dẫn Chuyển File Python .PY sang .EXE nhé các bạn 🤩 ! Toàn bộ Series “Học Lập Trình Python qua Projects”: Bước 1: Cài đặt Python 3.6 trở lên Bước 2: Cài đặt cx_Freeze (mở dấu nhắc lệnh và gõ pip install […]

Hướng Dẫn Chuyển File Python .PY sang .EXE

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hướng Dẫn Chuyển File Python .PY sang .EXE nhé các bạn 🤩 ! Toàn bộ Series “Học Lập Trình Python qua Projects”: Bước 1: Cài đặt Python 3.6 trở lên Bước 2: Cài đặt cx_Freeze (mở dấu nhắc lệnh và gõ pip install […]

Giải LeetCode #104 – Maximum Depth of Binary Tree | Thuật Toán DFS

[0:00] Giới Thiệu [0:40] Tìm hiểu và Làm rõ câu hỏi [1:30] Binary Tree là gì ? Tree – cây là một cấu trúc dữ liệu có phân cấp, trong đó dữ liệu được tổ chức theo thứ bậc và được liên kết với nhau khi lưu trữ. [2:05] Leaf Node là gì ? [3:00] […]