Tag Archives: lap trinh

Hướng Dẫn Cài Đặt và Sử Dụng Visual Studio Code (VS Code) trên Windows và Mac

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu cách Cài Đặt và Sử Dụng Visual Studio Code (VS Code) trên Windows và Mac Visual Studio Code (VS Code hay VSC) là một trong những trình soạn thảo mã nguồn phổ biến nhất được sử dụng bởi các lập trình viên. Nhanh, nhẹ, […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình C/C++

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình C/C++ [0:50] Bước 1: Tải VSC [1:09] Bước 2: Tải extensions C/C++ và Code Runner [3:15] Bước 3: Viết chương trình C cơ bản “Hello World” [6:24] Bước 4: Viết chương trình C++ cơ bản “Add 2 numbers” [10:22] Cách dừng chương trình C/C++ bằng Stop […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python 👉 Trọn Bộ “Lập Trình Python Cơ Bản” Playlist: 0:00 – Intro 0:45 – Python là gì? Tại Sao Phải Học Lập Trình Python 4:15 – Tải và cài đặt VS Code 5:05 – Tải Python Extension trong VS Code 5:58 – Tải Python Interpreter […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình JavaScript

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code (VS Code) Lập Trình JavaScript [0:00] Giới thiệu [0:55] Cài đặt Visual Studio Code trên Mac và Windows [1:30] Cài đặt Node JS [3:30] Cài đặt Babel Extension trong VS Code [4:05] Viết và chạy Hello World – JavaScript code trong VS Code [6:15] Viết và chạy JavaScript […]

Git & GitHub là gì? – Hướng dẫn Cài đặt Git trên Windows và Mac PC | Tự Học Git & GitHub #1

Git chính là một hệ thống VCS cho dự án của bạn. Chính vì là một VCS ở trên nên Git cũng ghi nhớ lại toàn bộ lịch sử thay đổi của source code trong dự án. Bạn sửa file nào, thêm dòng code nào, xóa dòng code nào, bỏ thừa dấu ở đâu .etc. […]

if __name__ == “__main__” là gì ? Cách Lập Trình Python CHUẨN | Lập Trình Python Cơ Bản #3

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu if __name__ == __main__ là gì ? Cũng như Cách Lập Trình Python CHUẨN nhé các bạn 🤩 [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:20] Biến đặc biệt __name__ là gì và cách Python xác định nó ? Biết giá trị […]

Trình Thông Dịch Python là gì ? Hướng Dẫn Cài Đặt Python 3 vs Python 2 | Lập Trình Python Cơ Bản #2

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Trình Thông Dịch Python là gì ? Python 3 và Python 2 khác nhau như thế nào? Hướng dẫn Cài Đặt Môi Trường Python 😉 [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:20] Giải thích Trình Thông Dịch Python (Python Interpreter) và […]

Lộ Trình Tự Học Lập Trình PYTHON Cho Người Mới Bắt Đầu

Hello các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Python là gì? Cũng như Những Cơ hội Việc Làm nào khi Học Lập Trình Python nhé 😉 👉 Trọn Bộ “Lập Trình Python Cơ Bản” Playlist: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 😄 [1:20] Giải nghĩa Ngôn Ngữ Lập Trình (Programming Language) […]

Kiểu Dữ Liệu Dictionary trong Python | Lập Trình Python Cơ Bản #9

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu List và Các Hàm Xử Lý List Trong Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 8): [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:30] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình […]

List Comprehension, Hàm zip() & Mảng 2 Chiều | Lập Trình Python Cơ Bản #8

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu List và Các Hàm Xử Lý List Trong Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 7): [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình […]