Tag Archives: lập trình python

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python 👉 Trọn Bộ “Lập Trình Python Cơ Bản” Playlist: 0:00 – Intro 0:45 – Python là gì? Tại Sao Phải Học Lập Trình Python 4:15 – Tải và cài đặt VS Code 5:05 – Tải Python Extension trong VS Code 5:58 – Tải Python Interpreter […]

Trình Thông Dịch Python là gì ? Hướng Dẫn Cài Đặt Python 3 vs Python 2 | Lập Trình Python Cơ Bản #2

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Trình Thông Dịch Python là gì ? Python 3 và Python 2 khác nhau như thế nào? Hướng dẫn Cài Đặt Môi Trường Python 😉 [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:20] Giải thích Trình Thông Dịch Python (Python Interpreter) và […]

if __name__ == “__main__” là gì ? Cách Lập Trình Python CHUẨN | Lập Trình Python Cơ Bản #3

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu if __name__ == __main__ là gì ? Cũng như Cách Lập Trình Python CHUẨN nhé các bạn 🤩 [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:20] Biến đặc biệt __name__ là gì và cách Python xác định nó ? Biết giá trị […]

Lộ Trình Tự Học Lập Trình PYTHON Cho Người Mới Bắt Đầu

Hello các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Python là gì? Cũng như Những Cơ hội Việc Làm nào khi Học Lập Trình Python nhé 😉 👉 Trọn Bộ “Lập Trình Python Cơ Bản” Playlist: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 😄 [1:20] Giải nghĩa Ngôn Ngữ Lập Trình (Programming Language) […]

List, Hàm Enumerate và Các Hàm Xử Lý List Trong Python | Lập Trình Python Cơ Bản #7

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu List và Các Hàm Xử Lý List Trong Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 7): LeetCode – Valid Palindrome Solution: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:55] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual […]

List Comprehension, Hàm zip() & Mảng 2 Chiều | Lập Trình Python Cơ Bản #8

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu List và Các Hàm Xử Lý List Trong Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 7): [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình […]

Chuỗi Ký Tự & Lập Trình Random Password Generator – Phần #2 | Lập Trình Python Cơ Bản #6

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Chuỗi Ký Tự – Phần #2 | Viết Chương Trình Random Password Generator nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 6): [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:30] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio […]

Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video: Link Tải images file: [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [0:36] Hướng Dẫn Cài Đặt cho Lập Trình Game với […]

Vòng Lặp FOR WHILE | Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo | Python Cơ Bản #10

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Vòng Lặp FOR WHILE, cũng như cùng nhau viết Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 9): GitHub Repo cho Chương Trình Nhận […]

Tìm hiểu về Hàm, *args và **kwargs trong Python | Lập Trình Python Cơ Bản #11

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hàm, cách truyền tham số dạng *args và **kwargs Trong Python nhé các bạn 🤩 ! GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 11): [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋 [1:30] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code […]