Tag Archives: google colab

Hướng Dẫn Lập Trình Python Trên Google Colab

Hướng Dẫn Lập Trình Python Trên Google Colab Google Colab là gì ? Google Colab là một sản phẩm từ @GoogleResearch và Colab cho phép chạy các Python Jupyter Notebook trên nền tảng của Google Cloud thông qua trình duyệt web rất phù hợp với việc xây dựng End-to-End Data Science, Machine Learning và Deep […]

Nên Hay Không Nên Mua Google Colab PRO ?

Nên Hay Không Nên Mua Google Colab PRO ? Colaboratory hay còn gọi là Google Colab, là một dịch vụ đám mây nữa của Google Research. Nó là một IDE cho phép bất kỳ người dùng nào viết mã nguồn trong trình soạn thảo của nó và chạy nó từ trình duyệt. Cụ thể, nó […]