Tag Archives: dự án python

Hướng Dẫn Lập Trình Python Project SÁCH NÓI #AudioBook

Hello Diu Túp, hôm nay CodeXplore xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Học Lập Trình Python qua Project”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Lập Trình Python Project SÁCH NÓI” 🤩 ! Sách là một trong những kho tàng tri thức của nhân loại. […]

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất

Hướng Dẫn Lập Trình 6 Dự Án Python Cơ Bản Trong 1 Video Duy Nhất ⏱ Timestamps [00:00:00]: Giới Thiệu [00:01:08]: Trợ Lí Ảo Iron Man Friday [00:22:55]: Ứng dụng Google Dịch Link Các File cần dùng trong Google Dịch: [00:43:00]: Đồng hồ kỹ thuật số Tải Font trong đồng hồ kỹ thuật số : […]