Tag Archives: deep learning

Tìm Hiểu về Trí Tuệ Nhân Tạo, Machine Learning & Deep Learning

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong chuyên mục “DeVlog”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Tìm Hiểu Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), Machine Learning và Deep Learning” 🤩 ! ⏱ Timestamps [0:00] Giới thiệu về Trí Tuệ Nhân […]

Hướng Dẫn Lập Trình Python Trên Google Colab

Hướng Dẫn Lập Trình Python Trên Google Colab Google Colab là gì ? Google Colab là một sản phẩm từ @GoogleResearch và Colab cho phép chạy các Python Jupyter Notebook trên nền tảng của Google Cloud thông qua trình duyệt web rất phù hợp với việc xây dựng End-to-End Data Science, Machine Learning và Deep […]