Tag Archives: data science project

Hướng Dẫn Lập Trình Kaggle Project Titanic – Introduction (Phần 1)

Hướng Dẫn Lập Trình Kaggle Project Titanic – Introduction (Phần 1) Kaggle là một platform rất hữu ích cho các bạn nào đang muốn tìm hiểu và học tập trong lĩnh vực Data Science và Machine Learning cũng như các bạn đang làm việc trong lĩnh vực này. Trên kaggle sẽ thường tổ chức những […]