Tag Archives: conda

Conda Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Anaconda Và Miniconda

Conda Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Anaconda Và Miniconda Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Conda, công cụ quan trọng trong lĩnh vực Machine Learning và Data Science và cách nó giúp quản lý các thư viện và môi trường Python dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ khám […]

Hướng Dẫn Cài Đặt Conda Với Miniforge

Hướng Dẫn Cài Đặt Conda Với Miniforge Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt Conda với Miniforge, một công cụ quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm (software development) và khoa học dữ liệu (data science). Miniforge là một biến thể nhẹ của Miniconda với default […]