Tag Archives: conda-forge channel

Conda Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Anaconda Và Miniconda

Conda Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Anaconda Và Miniconda Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Conda, công cụ quan trọng trong lĩnh vực Machine Learning và Data Science và cách nó giúp quản lý các thư viện và môi trường Python dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ khám […]