Tag Archives: Colaboratory

Nên Hay Không Nên Mua Google Colab PRO ?

Nên Hay Không Nên Mua Google Colab PRO ? Colaboratory hay còn gọi là Google Colab, là một dịch vụ đám mây nữa của Google Research. Nó là một IDE cho phép bất kỳ người dùng nào viết mã nguồn trong trình soạn thảo của nó và chạy nó từ trình duyệt. Cụ thể, nó […]