Tag Archives: Cho Người Mới Bắt đầu

Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt Đầu

Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt đầu Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt […]

Tìm Hiểu về Trí Tuệ Nhân Tạo, Machine Learning & Deep Learning

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong chuyên mục “DeVlog”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Tìm Hiểu Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), Machine Learning và Deep Learning” 🤩 ! ⏱ Timestamps [0:00] Giới thiệu về Trí Tuệ Nhân […]