Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

0
38

Không còn là công trình phụ như quan niệm trước đây, phòng tắm là một trong những khu vực được đầu tư nhiều nhất trong nhà.

075108 phong tam 06 1432280937 660x0 large Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

075108 phong tam 08 1432280937 660x0 large Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

075108 phong tam 10 1432280938 660x0 large Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

075119 phong tam 11 1432280938 660x0 large Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

075119 phong tam 12 1432280938 660x0 large Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

075119 phong tam 13 1432280938 660x0 large Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

075108 phong tam 01 1432280936 660x0 large Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

075108 phong tam 04 1432280936 660x0 large Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

075108 phong tam 05 1432280937 660x0 large Phòng tắm thông thoáng với không gian mở

LEAVE A REPLY