if __name__ == “__main__” là gì ? Cách Lập Trình Python CHUẨN | Lập Trình Python Cơ Bản #3

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu if __name__ == __main__ là gì ? Cũng như Cách Lập Trình Python CHUẨN nhé các bạn 🤩

[0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
[1:20] Biến đặc biệt __name__ là gì và cách Python xác định nó ?
Biết giá trị của biến __name__ rất quan trọng để viết code phục vụ mục đích kép của tập lệnh và module.

__name__ nhận các giá trị khác nhau phụ thuộc vào cách mà bạn chạy tệp Python. __name__ sẽ bằng với:
– “__main__” khi tệp được chạy từ dòng lệnh hoặc với python -m (để chạy một tệp __main__ của package)
– Tên của module nếu module đó đang được import.

[6:10] Giải thích Dễ Hiểu là gì if __name__ == “__main__”?
Dùng if __name__== “main” để điều khiển việc thực hiện code (Code Execution) của bạn.

Về ý nghĩa của nó thì nó giống như các C và các ngôn ngữ khác bắt đầu một chương trình. Ta cần có một điểm để bắt đầu. Thì khi ta viết if __name__ == ‘__main__’: thì Python sẽ thực thi phần lệnh phía sau của lệnh if nếu file này được thực thi bằng lệnh python. Đây là một phong cách lập trình CHUẨN của Python mà ta nên sử dụng.

[11:25] Cùng nhau Lập Trình Python CHUẨN qua project Email Slicer nhé!

GitHub Code Repo của Video này 🤗:

———— ✪ About CodeXplore Channel ✪ ————
CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình [Coding] dành cho các bạn trẻ Việt Nam từ một cựu du học sinh Sing, hiện đang sống và làm việc tại Singapore.

Channel của mình sẽ focus vào các chủ đề sau:
► [Code] Full-Stack Web Development (HTML, CSS, JavaScript, Node JS và React JS) ☞ Future Projects: Deno
► [Code] Coding (Python & JavaScript) Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)

► [Xplore] Travel Vlog (Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch và trải nghiệm)

——————
✪ Business inquiries: codexplore.channel@gmail.com
✪ Subscribe:

➥ CodeXplore Social Links:
Fanpage:
Instagram:
GitHub:

———————————————-/————-
© Bản quyền thuộc về CodeXplore
© Copyright by CodeXplore ☞ Do not Reup

#LậpTrìnhPythonCHUẨN #PythonCơBản #Python3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *