Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt Đầu

Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt đầu

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Train Mô Hình Machine Learning Cho Người Mới Bắt Đầu” 🤩 !

Công nghệ học máy (machine learning) là một hình thức lập trình mới. Trong đó, thay vì lập trình các chỉ thị cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình như Java hoặc C/C++, thì với học máy, bạn sẽ tạo một chương trình được huấn luyện dựa trên dữ liệu và máy tính sẽ tự suy ra các logic từ dữ liệu đó.

⏱ Timestamps:
[0:00] Giới thiệu về Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”
[0:30] Giới thiệu về Nội Dung của Video
[4:20] Nhập các thư viện và Đọc tập dữ liệu
[9:00] Chọn các đặc trưng (features) để xây dựng mô hình máy học
[15:50] Cách tách (Split) dataset thành X và y
[22:00] Hướng dẫn train một mô hình máy học (Machine Learning model)
[31:00] Hướng dẫn dự đoán các giá trị mới (new input data) bằng Machine Learning

► Full Series “Lập Trình Python Cơ Bản”:
► Full Series “Học Lập Trình Python qua Project”:
► Full Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”:

Group Hỏi Đáp:

————- ✪ About CodeXplore Channel ✪ ————
CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình và Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) dành cho các bạn trẻ Việt Nam.

Channel CodeXplore sẽ focus vào các chủ đề sau:
► Machine Learning (Máy Học) và Data Science (Khoa Học Dữ Liệu)
► Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)
► Lập Trình Python (Cơ Bản, Lập Trình Hướng Đối Tượng, Lập Trình Game)
——————
✪ Business inquiries: codexplore.channel@gmail.com
✪ Subscribe:

➥ CodeXplore Social Links:
Fanpage:
GitHub:

———————————————-/————-
© Bản quyền thuộc về CodeXplore
© Copyright by CodeXplore & Do not Reup

#MôHình #MachineLearning #Sklearn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *