Hướng Dẫn Sử Dụng Virtual Environment Trong Lập Trình Python

Hướng Dẫn Sử Dụng Virtual Environment Trong Lập Trình Python

Virtual Environment (venv) trong Python là một môi trường ảo và cũng giống như máy ảo (virtual machine), nó cho phép bạn thoải mái cài đặt các phiên bản khác nhau với các packages của Python mà không sợ làm ảnh hưởng đến những dự án đang có sẵn. Thông thường thì mỗi dự án Python sẽ có một môi trường ảo riêng để cài những packages cần dùng để phát triển dự án đó thay vì sử dụng chung một môi trường Python chính trong máy tính của các bạn.

Có hai công cụ chính được sử dụng để tạo môi trường ảo:
– Cách 1: virtualenv là công cụ tiêu chuẩn trong nhiều năm, có thể được sử dụng với cả Python 2 và 3.
– Cách 2: venv (pyvenv) được thêm vào thư viện chuẩn trong Python 3.5.

[0:00] Giới thiệu về nội dung video Hướng Dẫn Sử Dụng Virtual Environment Trong Lập Trình Python
[1:42] Giới thiệu và giải thích lý do cần dùng Virtual Environment trong Lập Trình Python
[3:45] Hướng dẫn tạo và sử dụng Python Virtual Environment
[12:24] Giới thiệu về Python Virtual Environment trong project thực tế

Những tài liệu liên quan tới video:
– Project tham khảo về Python Virtual Environment:

Theo dõi CodeXplore tại:
► Facebook fanpage:
► Tiktok:
► Github:
► Instagram:

Link để tham gia Discord Community:

#advance #python #virtualenvironment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *