Hướng Dẫn Lập Trình Tạo Mã QR với Stable Diffusion và Control Net

Hướng Dẫn Lập Trình Tạo Mã QR với Stable Diffusion và Control Net

Mã QR, hay còn được biết đến là Quick Response code, là một cách thông dụng để mã hóa văn bản hoặc đường dẫn URL trong một hình ảnh 2D và bạn có thể sử dụng ứng dụng máy ảnh trên điện thoại để đọc mã.

Gần đây với sự ra đời của Stable Diffusion, chúng ta hoàn toàn có thể trang trí mã QR với AI. Phương pháp này bắt đầu bằng việc tạo ra một hình ảnh tương tự mã QR bằng cách sử dụng img2img. Tuy nhiên, để tạo ra một mã QR hợp lệ, ControlNet được kích hoạt trong quá trình lấy mẫu để in ấn mã QR lên hình ảnh. Gần cuối quá trình lấy mẫu, ControlNet được tắt để cải thiện tính nhất quán của hình ảnh.

[0:00] Giới thiệu về nội dung của video
[1:40] Hướng dẫn sử dụng Google Colab và cài đặt Python packages
[3:20] Hướng dẫn tạo QR Code Generator
[12:40] Hướng dẫn tạo QR Code với Stable Diffusion và Control Net

Tài liệu liên quan tới video:
– Hugging Face ControlNet Model:
– Jupyter Notebook:

Theo dõi CodeXplore tại:
► Facebook fanpage:
► Tiktok:
► Github:
► Instagram:

Link để tham gia Discord Community:

#stablediffusion #controlnet #qrcodegenerator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *