Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code

Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code

Jupyter Notebook là một môi trường lập trình Python phổ biến cho Machine Learning và Data Science, cònVisual Studio Code là một trình biên tập mã mạnh mẽ và linh hoạt. Kết hợp cả hai, chúng ta có thể tận dụng tối đa tính năng và tiện ích của cả hai công cụ để tạo ra các dự án Python chất lượng cao.

Trong video này, chúng ta sẽ đi qua từng bước cài đặt Jupyter Notebook trên Visual Studio Code, cách tạo và quản lý các tệp notebook, cũng như làm việc với Python source code trong môi trường này. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về tính năng gỡ lỗi (debugger) và tối ưu hóa quy trình lập trình.

[0:00] Giới thiệu về nội dung của video
[1:40] Hướng dẫn setup Jupyter Notebook trên VS Code
[6:25] Giới thiệu các tính năng của Jupyter Notebook trên VS Code

Tài liệu liên quan tới video:
– NYC Taxi Data:

Theo dõi CodeXplore tại:
► Facebook fanpage:
► Tiktok:
► Github:
► Instagram:

Link để tham gia Discord Community:

#vscode #jupyternotebook #python

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *