Hướng Dẫn Feature Engineering & Data Wrangling – Kaggle Project Titanic (Phần 3)

Hướng Dẫn Feature Engineering & Data Wrangling – Kaggle Project Titanic (Phần 3)

[0:00] Giới thiệu vể Feature Engineering và Data Wrangling
[1:55] Hướng dẫn về Feature Engineering
[4:48] Giới thiệu vể website Regex 101 để viết Regular Expression
[28:30] Hướng dẫn về Data Wrangling
[40:00] Hướng dẫn sử dụng Pipeline của Sklearn

Jupyter Notebook:
Kaggle Titanic – Machine Learning from Disaster:

► Full Series “Lập Trình Python Cơ Bản”:
► Full Series “Học Lập Trình Python qua Project”:
► Full Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”:

Group Hỏi Đáp:

————- ✪ About CodeXplore Channel ✪ ————
CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình và Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) dành cho các bạn trẻ Việt Nam.

Channel CodeXplore sẽ focus vào các chủ đề sau:
► Machine Learning (Máy Học) và Data Science (Khoa Học Dữ Liệu)
► Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)
► Lập Trình Python (Cơ Bản, Lập Trình Hướng Đối Tượng, Lập Trình Game)
——————
✪ Business inquiries: codexplore.channel@gmail.com
✪ Subscribe:

➥ CodeXplore Social Links:
Fanpage:
GitHub:

———————————————-/————-
© Bản quyền thuộc về CodeXplore
© Copyright by CodeXplore & Do not Reup

#featureengineering #datawrangling #kaggle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *