Hướng Dẫn Cài Đặt Conda Với Miniforge

Hướng Dẫn Cài Đặt Conda Với Miniforge

Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt Conda với Miniforge, một công cụ quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm (software development) và khoa học dữ liệu (data science). Miniforge là một biến thể nhẹ của Miniconda với default channel là conda-forge và nó giúp bạn cài đặt các thư viện Python cần thiết mà không cần phải tải nhiều phần mềm không cần thiết. Điều này làm cho quá trình phát triển và triển khai ứng dụng Python trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

⭐️ Nội Dung ⭐️
⌨️ 00:00 Giới thiệu
⌨️ 01:15 Giới thiệu về Conda, Anaconda & Miniconda
⌨️ 09:00 Tải và cài đặt Miniforge
⌨️ 12:00 Hướng dẫn tạo Conda Environment
⌨️ 16:00 Hướng dẫn tải các Python packages trong Conda Env

Link sử dụng trong video:
💻 README về Conda:
💻 Miniforge:

Theo dõi CodeXplore tại:
► Facebook fanpage:
► Tiktok:
► Github:
► Instagram:

Link để tham gia Discord Community:

#conda #anaconda #miniconda

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *