Hàm Lambda là gì ? Cách sử dụng Lambda trong hàm Map, Filter, Reduce | Python Cơ Bản #12

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hàm Lambda trong Python là gì ? Khi nào sử dụng Lambda nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 12):

[0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
[2:30] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python
Step 1: Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code
Link:
Step 2: Hướng Dẫn Cài Đặt Python Interpreter (Trình Thông Dịch Python)
Link:

[3:00] Hàm Lambda trong Python là gì ?
Lambda là một anonymous function (hàm ẩn danh) nó có thể khai báo, định nghĩa ở bất kỳ đâu và không có khả năng tái sử dụng.
Lambda chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy nếu như biến đó vượt ra ngoài phạm vi thì hàm này cũng không còn tác dụng nữa.
Lambda thường được dùng để gán vào biến, hay được gán vào hàm, class như một tham số.

[7:25] Cách Sử dụng hàm Lambda trong hàm sorted
[13:00] Cách Sử dụng hàm Lambda trong các hàm Map, Filter, và Reduce

————- ✪ About CodeXplore Channel ✪ ————
CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình [Coding] dành cho các bạn trẻ Việt Nam từ một cựu du học sinh Sing, hiện đang sống và làm việc tại Singapore.

Channel của mình sẽ focus vào các chủ đề sau:
► [Code] Full-Stack Web Development (HTML, CSS, JavaScript, Node JS và React JS) ☞ Future Projects: Deno
► [Code] Coding (Python & JavaScript) Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)

► [Xplore] Travel Vlog (Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch và trải nghiệm)

——————
✪ Business inquiries: codexplore.channel@gmail.com
✪ Subscribe:

➥ CodeXplore Social Links:
Fanpage:
Instagram:
GitHub:

———————————————-/————-
© Bản quyền thuộc về CodeXplore
© Copyright by CodeXplore ☞ Do not Reup

#HàmLambda #HàmẨnDanh #PythonCơBản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *