Chuỗi Ký Tự & Các Hàm Xử Lý Chuỗi trong Python CẦN BIẾT – Phần #1 | Lập Trình Python Cơ Bản #5

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Chuỗi Ký Tự & Các Hàm Xử Lý Chuỗi trong Python CẦN BIẾT nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 5):

[0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
[1:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python
Step 1: Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code
Link:
Step 2: Hướng Dẫn Cài Đặt Python Interpreter (Trình Thông Dịch Python)
Link:

[2:25] Chuỗi Ký Tự (String) trong Python là gì?
String là một trong các kiểu phổ biến nhất trong Python. String trong Python là immutable. Chúng ta có thể tạo các chuỗi bằng cách bao một text trong một trích dẫn đơn hoặc trích dẫn kép. Python coi các lệnh trích dẫn đơn và kép là như nhau

[2:50] Các Kiểu Dữ Liệu Mutable và Immutable trong python
Trong Python, mọi kiểu dữ liệu đều quy về một trong hai loại sau: mutable hoặc immutable

[3:40] Cách tạo Kiểu Dữ Liệu Chuỗi Ký Tự trong Python
[5:40] Các ký tự thoát (Escape characters)
Escape characters là các ký tự đặc biệt trong Python. Nó là các ký tự không thể in ấn (non-printable). Tuy nhiên bạn muốn nó xuất hiện trong string của bạn. Bạn cần một ký hiệu để thông báo với Python. Chẳng hạn “n” là ký tự xuống dòng (newline).

[8:25] Cách truy cập các chuỗi con (Substrings)
[14:45] Cách nối (concatenate) chuỗi trong Python
[19:20] Các hàm xử lý chuỗi trong Python
[28:45] Định dạng chuỗi trong Python
[29:10] Method 1: Định dạng bằng toán tử %
[32:15] Method 2: Hàm format() trong Python
[32:25] Method 3: Định dạng bằng chuỗi f (f-string)
[35:43] Cảm Ơn Các Bạn Đã Theo Dõi và Ủng Hộ CodeXplore 😘 !

————- ✪ About CodeXplore Channel ✪ ————
CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình [Coding] dành cho các bạn trẻ Việt Nam từ một cựu du học sinh Sing, hiện đang sống và làm việc tại Singapore.

Channel của mình sẽ focus vào các chủ đề sau:
► [Code] Full-Stack Web Development (HTML, CSS, JavaScript, Node JS và React JS) ☞ Future Projects: Deno
► [Code] Coding (Python & JavaScript) Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)

► [Xplore] Travel Vlog (Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch và trải nghiệm)

——————
✪ Business inquiries: codexplore.channel@gmail.com
✪ Subscribe:

➥ CodeXplore Social Links:
Fanpage:
Instagram:
GitHub:

———————————————-/————-
© Bản quyền thuộc về CodeXplore
© Copyright by CodeXplore ☞ Do not Reup

#ChuỗiKýTự #HàmXửLýChuỗi #PythonCơBản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *