Các Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản CẦN BIẾT trong Python | Lập Trình Python Cơ Bản #4

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Các Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản CẦN BIẾT trong Python nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 4):

[0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
[1:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python
Step 1: Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code
Link:
Step 2: Hướng Dẫn Cài Đặt Python Interpreter (Trình Thông Dịch Python)
Link:

[2:00] Tổng Quan Các Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản trong Python
Các Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản trong Python mà hầu như các chương trình Python từ nhỏ đến lớn, hay những project Python có độ phức tạp cao cũng sử dụng sẽ bao gồm: bool, None, int, float, str

[2:35] Hướng Dẫn cách ghi chú (Comment) trong Python
Comment được bắt đầu với dấu # {Nội dung ghi chú} được viết tính từ sau dấu # đến cuối hàng được hiểu là comment và chương trình sẽ bỏ qua trong quá trình chạy.
[3:25] Kiểu Dữ Liệu Boolean (bool): True hoặc False

Boolean là một kiểu dữ liệu mà các ngôn ngữ lập trình ngày này đều thường xuyên sử dụng. Python cũng không ngoại lệ.
Kiểu dữ liệu này chỉ có hai giá trị:
+ Một là True – có nghĩa là đúng
+ Nếu không thì là False – có nghĩa là sai.
Bạn cũng đã thấy nó rồi khi sử dụng toán tử in trong các bài kiểu dữ liệu chuỗi (string), list,…

[4:05] Hàm type() trong Python
Hàm tích hợp sẵn type() trong Python trả về kiểu của đối tượng được truyền dưới dạng tham số. Hàm type() chủ yếu được sử dụng cho mục đích gỡ lỗi.

[4:45] Static vs Dynamic typing là gì?
Bạn có bao giờ thắc mắc chúng có nghĩa là gì? và các ngôn ngữ thông dụng như Java, C/C++, Python, Javascript, … là strong hay weak typing? static hay dynamic typing?

Trong các ngôn ngữ static typing (C/C++, Java), mỗi biến (variable) có một kiểu cố định liên kết với nó. Kiểu của biến được kiểm tra lúc compiled-time và trình biên dịch yêu cầu ta phải khai báo rõ kiểu của biến trước khi sử dụng.

Trái lại, với dynamic typing, mỗi biến chỉ đơn giản là một cái nhãn (label) được liên kết với một object. Mỗi object sẽ có kiểu riêng của nó (ví dụ trong Python, ta có kiểu int, str, list, dict, …) nhưng bản thân biến thì không. Và kiểu của biến hay nói chính xác hơn là kiểu của object liên kết với biến được kiểm tra lúc runtime.

[7:20] Phần tử không trong Python
None là một tập hợp đặc biệt, chỉ có chính nó, mà cũng không phải là chính nó. Không phải là chính nó vì None bao hàm ý nghĩa là thiếu giá trị (denoting lack of value)

[9:45] Numbers: int (Integer = Số Nguyên) & float (Floating point numbers = Số Thực)
[10:00] Số nguyên – Integer (trong Python qui định là int) bao gồm các số nguyên dương (1, 2, 3, ..), các số nguyên âm (-1, -2, -3) và số 0. Trong Python, kiểu dữ liệu số nguyên cũng không có gì khác biệt.

[10:50] Số thực – Float (trong Python qui định là float): Về kiểu dữ liệu số thực, thì đây là tập hợp các số nguyên và số thập phân 1, 1.4, -123, 69.96,…
[11:50] Arithmetic: Các Phép Toán: + – * / ** / // %
[14:05] Mathematics Basic Functions: Các hàm toán học cơ bản trong Python
[17:30] Cùng nhau vận dụng các Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản để lập trình chương trình Chuyển Đổi Nhiệt Độ (Temperature Conversion)
Chương trình Temperature Conversion này sẽ giúp các bạn chuyển đổi nhiệt độ từ độ C (Celcius) sang độ F (Fahrenheit) (Celsius to Fahrenheit)

————- ✪ About CodeXplore Channel ✪ ————
CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình [Coding] dành cho các bạn trẻ Việt Nam từ một cựu du học sinh Sing, hiện đang sống và làm việc tại Singapore.

Channel của mình sẽ focus vào các chủ đề sau:
► [Code] Full-Stack Web Development (HTML, CSS, JavaScript, Node JS và React JS) ☞ Future Projects: Deno
► [Code] Coding (Python & JavaScript) Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)

► [Xplore] Travel Vlog (Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch và trải nghiệm)

——————
✪ Business inquiries: codexplore.channel@gmail.com
✪ Subscribe:

➥ CodeXplore Social Links:
Fanpage:
Instagram:
GitHub:

———————————————-/————-
© Bản quyền thuộc về CodeXplore
© Copyright by CodeXplore ☞ Do not Reup

#LậpTrìnhPython #KiểuDữLiệuCơBản #CầnBiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *